Osnovna Obuka

OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE

Zoom aplikacija i uživo Kruševac

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakondnevnom radu.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“ i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS

Obuka je namenjena svima koji žele da se bave medijacijom a imaju završen fakultet, rukovodiocima i zaposlenima u javnim i privatnim institucijama i organizacijama, direktorima i menadžerima privrednih društava, advokatima, pravnicima, stečajnim upravnicima, i svima koji žele da ovladaju veštinama konstruktivne komunikacije, pregovaranja i medijacije.

Udruženje građana Medijatori Kruševca je sertifikovano od Ministartsva pravde Republike Srbije za sprovođeqe obuke za posrednike na osnovu čl.45. u vezi sa stavom 44 stav 1 Zakona o posredovanju u reševanju sporova ( „Službeni glasnik RS“, broj 55/14) Rešenjem broj 740-09-01145/2022-22

OBUKA IZMEĐU OSTALOG UKLJUČUJE I SLEDEĆE TEME

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova

Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)

Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta

Veštine komunikacije

Pojam, načela i stilovi posredovanja - medijacije

Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora

Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica

Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma praktični primeri, vežbe i simulacije

Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

Ovu obuku sprovode medijatori sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom sa prekostotinu sprovedenih medijacija, iz različitih vrsta sporova I sukob. Predavači su akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije

Predavaci:

Jelica Milosavljević, dipl.spec.pedagog, medijatorka, UG Medijatori Kruševca

Kata Vuletić, medijatorka , UG Medijatori Kruševca

Milan Spasić, medijator, UG Medijatori Kruševca

Igor Tomić, medijator, UG Medijatori Kruševca

Medijska podrska Nela Savic i Magazin Medijator

Program obuke posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije “Zoom”a ali I uživo.Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ova obuka se sprovodi tokom pet(5) dana, dok je ukupan fond časova u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o programu obuke posrednika.

PLAN AKTIVNOSTI u skladu Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeniglasnik RS, br. 146/14)“

Dan 1:

Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste

Pojam posredovanja i istorijski razvoj

Uporedno pravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka

Etička pitanja u posredovanju; – konflikti interesa i načelo poverljivosti

Dan 2:

Pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovimposlom

Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje

Priprema posredovanja – utvrđivanje uslova za početak posredovanja

Postupak posredovanja

Dan 3:

Uvodno izlaganje posrednika

Dogovor o pravilima postupka i ponašanja

Uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana dih saopšte

Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenimrazgovorima

Veština slušanja

Veština postavljanja pitanja

Veština prikupljanja informacija

Dan 4:

Veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa

Veština identifikovanja tačke konflikta

Veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije

Veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane

Veština pregovaranja

Veština iznalaženja opcija za sporazum

Veština iznalaženja predloga za sporazum

Veština formulisanja sporazuma

Dan 5:

Priprema za simulaciju procesa medijacije

Simulacija kompletnog medijacijskog procesa do postizanja sporazuma

Fidbek i evaluacija procesa i programa

Kotizacija: 30.000 dinara moze na tri rate, obuhvata učešće na obuci, radni materijal, osveženje tokom obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci

15.04.2024.god: od 15:00h-20:00h

16.04.2024.god: od 15:00h-20:00h

17.04.2024.god: od 15:00h-20:00h

18.04.2024.god: od 15:00h-20:00h

19.04.2024.god: od 15:00h-20:00h